Rada Nadzorcza

Dariusz Jarczyński

Od 2005 roku współpracuje z firmą PrimeSoft Polska Sp. z o.o., będącą liderem polskiego rynku rozwiązań klasy DMS/workflow. Wcześniej był odpowiedzialny za realizację projektów wdrożeniowych dla klientów Primesoft Polska, obecnie odpowiada za koordynację działu sprzedażowego oraz pełni funkcję Członka Zarządu Primesoft Polska.

Ukończył specjalizację Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji na Wydziale Informatyki, Politechniki Poznańskiej.

Angażuje się w działalność: Stowarzyszenia Project Management Polska, International Project Management Association oraz we współpracę z Uniwersytetem i. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada certyfikat IPMA Level D – Certified Project Management Associate.

Obecnie pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej firmy Neptis S.A.

Filip Kolendo

Od 2004 roku prowadzi firmę PrimeSoft Polska Sp. z o.o., będącą liderem polskiego rynku rozwiązań klasy DMS/workflow. Wcześniej był odpowiedzialny m. in. za realizację i koordynację projektów informatycznych dla klientów z Niemiec i Hiszpanii.

Ukończył specjalizację Inżynieria Oprogramowania na Wydziale Informatyki, Politechniki Poznańskiej.

Angażuje się w działalność: Stowarzyszenia Project Management Polska, International Project Management Association oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Posiada certyfikat IPMA Level D – Certified Project Management Associate.

Obecnie pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Neptis S.A.

Krzysztof Krzysztofiak

Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe na Studium Prawno-Samorządowym w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W 2003 ukończył dylopmem (877/2003 ) egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 2008-2011 był Prezesem Zarządu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Rokietnicy Sp. z o. o., gdzie wcześniej pełnił rolę Członka Rady Nadzorczej.

W przeszłości pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy, Komunikacji Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS sp. z o. o., a także POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione.

Obecnie pełni rolę Członka Rady Nadzorczej w Zakładzie Usług Komunalnych w Dopiewie sp. z. o. o. oraz w firmie Neptis S.A.

Mateusz Kolendo

Obecnie Członek Zarządu spółki Erigo Development Sp. z o.o.

Wcześniej zasiadał w Zarządach kilkunastu spółek Grupy Kapitałowej PBG DOM – deweloperskiego ramienia PBG SA.

Z wykształcenia ekonomista – absolwent Wydziału Zarządzania, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ze specjalnością Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył również studia podyplomowe na tej samej uczelni: Studium Rachunkowości i Finansów oraz Studium Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami. W latach 2006 – 2009 brał udział w cyklu szkoleń dla kadry menadżerskiej na Uniwersytecie Skanska – House of Skills.

W 2005 uzyskał Certyfikat Księgowego przyznawany, przez Ministra Finansów, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej firmy Neptis S.A.

Przemysław Szulakiewicz

Wiceprezes Zarządu firmy Prestclean Sp. z o.o. oraz Członek Zarządu firmy Spiral Sp. z o.o. – prowadzącej działalność produkcyjno-handlową m. in. w segmencie registratury biurowej, mebli oraz usług stolarskich.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Marketing Przemysłowy. Od 2000 roku przebywał na stypendium na Universität Gesamthochschule Kassel. W 2004 ukończył studia podyplomowe na kierunku Controlling, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej firmy Neptis S.A.