Raporty bieżące ESPI

2018-05-30 10/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 30-05-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji.

Podstawa prawna: Art 19 ust 3 MAR *

2018-05-30 9/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 30-05-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji.

Podstawa prawna: Art 19 ust 3 MAR

2018-05-18 8/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 18-05-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji.

Podstawa prawna: Art 19 ust 3 MAR 

2018-05-11 7/2018 Informacja poufna: Podpisanie listu intencyjnego z podmiotem zewnętrznym w zakresie współpracy.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11.05.2018 roku, "Emitent" podpisał list intencyjny z podmiotem zewnętrznym. Strony deklarują nawiązanie współpracy w zakresie dostarczania przez NEPTIS SA specjalistycznego oprogramowania pozwalającego miedzy innymi na pozyskiwanie danych telemetrycznych z pojazdów. Pozyskane dane i późniejsze analizy BigData umożliwią lepsze skorelowanie oferty ubezpieczeniowej Partnera ze stylem jazdy i zachowaniami użytkowników pojazdów. Współpraca umożliwi wprowadzenie modelu UBI w kolejnych obszarach rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

"Emitent" przekazuję powyższą informację, ponieważ nawiązana współpraca może mieć pozytywny wpływ na wynik finansowy spółki.

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

2018-03-27 6/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR 

2018-03-27 5/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo.

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR 

2018-03-27 4/2018 Korekta zawiadomienia z dnia 23.03.2018 roku o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 23-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo. W dniu dzisiejszym tj. 27-03-2018 roku do siedziby spółki wpłyneła korekta powyższego zawiadomienia.

Korekta polega na prezentacji każdego dnia transakcji na oddzielnym formularzu powiadomienia.Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR 

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR 

2018-03-27 3/2018 Korekta zawiadomienia z dnia 23.03.2018 roku o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 23-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza. W dniu dzisiejszym tj. 27-03-2018 roku do siedziby spółki wpłyneła korekta powyższego zawiadomienia.

Korekta polega na prezentacji każdego dnia transakcji na oddzielnym formularzu powiadomienia.

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR 

2018-03-23 2/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 23-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo.

2018-03-23 1/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 23-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza. 

Strony