Raporty bieżące ESPI

2017-01-23 2/2017 Informacja Poufna: Debiut nowatorskiego produktu na rynku polskim.

Zarząd Neptis S.A. przekazuję do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym zostanie aktywowany projekt pod nazwą "YU!", tworzony przy współpracy z firmą ubezpieczeniową STU Ergo Hestia S.A. (raport o podpisaniu umowy agencyjnej został opublikowany w dn.10.01.2017 roku, nr 1/2017). W projekcie udział bierze również NIO Sp. z o.o., w której Emitent posiada mniejszościowy pakiet udziałów.
"YU!" jest nowatorskim i flagowym projektem sprzedaży ubezpieczeń polegającym  na popularyzacji bezpiecznego stylu jazdy, który może zaowocować otrzymaniem korzystnej oferty ubezpieczenia OC. Jest to oryginalna odpowiedź na wzrost kosztów związanych z drożejącymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.
Emitent wiążę z projektem zwiększenie atrakcyjności i różnorodności oferty dla klientów, jak również wzrost poziomu świadczonych usług.
Zarząd przekazuję powyższą informację, ze względu na możliwy wpływ na wyniki finansowe Neptis S.A. oraz jest odpowiedzią na zapytania Akcjonariuszy, w temacie doprecyzowania przedmiotu współpracy z firmą ubezpieczeniową STU Ergo Hestia S.A.

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1.

2017-01-10 1/2017 Informacja Poufna: Zawarcie umowy agencyjnej z STU Ergo Hestią S.A.

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu 10.01.2017 roku, podpisał Umowę Agencyjną zawartą pomiędzy "Emitentem" a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Agenta na rzecz i/lub w imieniu Ergo Hestii czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie tak znaczącego partnera będzie miało w przyszłości wpływ na wyniki finansowe oraz jest kontynuacją strategii Zarządu w zakresie zwiększenia atrakcyjności i różnorodności oferty dla klientów, jak również wzrost poziomu świadczonych usług.

2016-06-16 5/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.     
    Podstawa prawna                            
    Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
    
Treść raportu:                                    
Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwały w trybie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 16-06-2016 roku.

Akcjonariusz: Adam Tychmanowicz
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 99 503
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 199 006*
Udział w liczbie głosów na ZWZ _%_: 47,50
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 39,80

Akcjonariusz: Filip Kolendo
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 99 503
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 199 006*
Udział w liczbie głosów na ZWZ _%_: 47,50
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 39,80

*akcje imienne uprzywilejowane 2 głosy na 1 akcje

2016-05-20 3/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2016r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 16 czerwca 2016 r. na godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161.
Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

2016-01-15 2/2016 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 15-01-2016 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo.

Pan Filip Kolendo w trakcie sesji giełdowych w 2015 roku na rynku NewConnect kupił 610 szt. akcji zwykłych na okaziciela Neptis S.A.
W 2015 roku Pan Filip Kolendo na rynku NewConnect zawarł następujące transakcje:

W dniu 23-10-2015 kupno   29 szt. po cenie 29,95 zł
W dniu 23-10-2015 kupno   91 szt. po cenie 30,00 zł
W dniu 01-10-2015 kupno 100 szt. po cenie 25,49 zł
W dniu 30-09-2015 kupno   50 szt. po cenie 25,50 zł
W dniu 23-09-2015 kupno   50 szt. po cenie 25,30 zł
W dniu 23-09-2015 kupno 100 szt. po cenie 25,90 zł
W dniu 22-09-2015 kupno 190 szt. po cenie 25,89 zł

2016-01-15 1/2016 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 15-01-2016 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

Pan Adam Tychmanowicz w trakcie sesji giełdowych w 2015 roku na rynku NewConnect kupił 718 szt. akcji zwykłych na okaziciela Neptis S.A.

W 2015 roku Pan Adam Tychmanowicz na rynku NewConnect zawarł następujące transakcje:

W dniu 30-10-2015 kupno 100 szt. po cenie 29,90 zł
W dniu 27-10-2015 kupno 2 szt. po cenie 29,00 zł
W dniu 26-10-2015 kupno 100 szt. po cenie 29,95 zł
W dniu 22-10-2015 kupno 14 szt. po cenie 29,00 zł
W dniu 15-10-2015 kupno 1 szt. po cenie 28,01 zł
W dniu 15-10-2015 kupno 50 szt. po cenie 29,49 zł
W dniu 14-10-2015 kupno 5 szt. po cenie 27,46 zł
W dniu 14-10-2015 kupno 50 szt. po cenie 25,80 zł
W dniu 08-10-2015 kupno 30 szt. po cenie 24,50 zł
W dniu 08-10-2015 kupno 102 szt. po cenie 24,80 zł
W dniu 29-09-2015 kupno 20 szt. po cenie 25,19 zł
W dniu 28-09-2015 kupno 10 szt. po cenie 25,01 zł
W dniu 24-09-2015 kupno 80 szt. po cenie 25,01 zł
W dniu 24-09-2015 kupno 21 szt. po cenie 26,00 zł
W dniu 23-09-2015 kupno 30 szt. po cenie 25,01 zł
W dniu 21-09-2015 kupno 1 szt. po cenie 25,85 zł
W dniu 18-09-2015 kupno 12 szt. po cenie 25,85 zł
W dniu 18-09-2015 kupno 80 szt. po cenie 25,01 zł
W dniu 17-09-2015 kupno 10 szt. po cenie 25,85 zł

2015-06-22 4/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwały w trybie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 19-06-2015 roku.

Akcjonariusz: Adam Tychmanowicz
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 124 379
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 223 882
Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 43,29
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 31,56

Akcjonariusz: Filip Kolendo
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 125 217
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 224 720
Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 43,46
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 31,67

Akcjonariusz: Tadeusz Sudoł
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 44 793
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 44 793
Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 8,66
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 6,31

2015-05-22 2/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2015r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 19 czerwca 2015 r. na godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ulicy Perkuna 25.
Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają
Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

2015-01-21 1/2015 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 21-01-2015 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo.

Pan Filip Kolendo w trakcie sesji giełdowych w 2014 roku na rynku NewConnect kupił 838 szt. akcji zwykłych na okaziciela Neptis S.A. W 2014 roku Pan Filip Kolendo na rynku NewConnect zawarł następujące transakcje:

W dniu 17-10-2014 kupno 38 szt. po cenie 23,00 zł
W dniu 17-10-2014 kupno 75 szt. po cenie 23,89 zł
W dniu 17-10-2014 kupno 25 szt. po cenie 23,80 zł
W dniu 16-10-2014 kupno 117 szt. po cenie 23,89 zł
W dniu 15-10-2014 kupno 4 szt. po cenie 23,00 zł
W dniu 14-10-2014 kupno 164 szt. po cenie 23,00 zł
W dniu 14-10-2014 kupno 215 szt. po cenie 23,50 zł
W dniu 03-10-2014 kupno 100 szt. po cenie 24,00 zł
W dniu 03-10-2014 kupno 50 szt. po cenie 24,55 zł
W dniu 03-10-2014 kupno 50 szt. po cenie 24,45 zł

Podstawa prawna: Art. 160 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2014-08-19 5/2014 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji spółki przez prezesa zarządu

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 19-08-2014 do siedziby spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

Pan Adam Tychmanowicz w trakcie sesji giełdowej na rynku NewConnect kupił 1000 szt akcji zwykłych na okaziciela Neptis S.A. po cenie 25,00 zł za szt. Transakcje zostały zawarte podczas sesji w dniu 14-08-2014 r. (kupno 94 szt akcji) i 18-08-2014 rok. (kupno 906 szt. akcji).

Strony